Skup się na zarabianiu,

papierkową robotę
zostaw nam

Najważniejszy dobry start,

zacznij z nami

Gdy dużo na głowie,

dobrze dobierz partnerów

Ryczałt / Karta Podatkowa

Usługa prowadzenia uproszczonych form opodatkowania podatkiem dochodowym. Na podstawie dostarczanych przez Klientów dokumentów sporządzane są miesięczne deklaracje do właściwego Urzędu Skarbowego. Deklaracje Klienta mogą być na jego życzenie dostarczane do miejscowego Urzędu Skarbowego przez biuro bez dodatkowych kosztów. 

Usługa adresowana jest do właścicieli mikro- i małych firm, którzy w poprzednim roku podatkowych nie przekroczyli 2 mln euro  przychodu (podatników oraz przedstawicieli wybranych zawodów, którzy zgodnie z przepisami prawa mogą wybrać jako formę opodatkowania kartę podatkową) a w swojej działalności nie ponoszą dużych kosztów. Decyzja o wyborze tej w wielu wypadkach bardzo atrakcyjnej formy opodatkowania musi zostać poprzedzona dokładną analizą tego, co Państwo zamierzacie w ramach prowadzonej działalności robić i jakie planujecie osiągać przychody. 

 

Usługa prowadzenia uproszczonych form opodatkowania podatkiem dochodowym, rozszerzona o prowadzenie ewidencji i sporządzanie deklaracji w zakresie podatku VAT

 

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do odwiedzenia Biura lub kontaktu telefonicznego pod numerem: 506 155 279  lub 739 901 486.