Skup się na zarabianiu,

papierkową robotę
zostaw nam

Najważniejszy dobry start,

zacznij z nami

Gdy dużo na głowie,

dobrze dobierz partnerów

Prowadzenie Ksiąg Handlowych

Usługa prowadzenia Ksiąg Handlowych (ewidencja wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w jednostce gospodarczej w okresie rozrachunkowym, sprawozdawczość wymagana przepisami). Każdy Klient na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności (w tym komunikacji z biurem) otrzyma 10 kont e-mail oraz miejsce na serwerze z możliwością wykorzystania na własną stronę internetową. Deklaracje Klienta mogą być na jego życzenie dostarczane do ZUS przez Biuro bez dodatkowych kosztów. W ramach podpisanej umowy Klient może raz korzystać z nieograniczonej czasowo pomocy Księgowego (po godzinach pracy biura konsultacje w formie telefonicznej). Istnieje możliwość nieodpłatnego odbioru dokumentów od Klienta przez pracownika biura. Klient uzyska dostęp do dedykowanej sobie części serwisu www prowadzonego przez biuro, gdzie m.in. będzie miał możliwość pobierania elektronicznych wersji swoich deklaracji

Oferta adresowana do większych firm, które z uwagi na formę prawną lub inne okoliczności zobowiązane są do prowadzenia ksiąg podatkowych. Jednocześnie ograniczona wielkość tych firm pozwala im rozważać rezygnację z własnego działu księgowości lub własnej księgowej.

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do odwiedzenia Biura lub kontaktu telefonicznego pod numerem: 506 155 279 lub 506 711 515.