Aktualności

2018-07-02 Premia dla Młodego Rolnika na zmienionych zasadach

Do 30 lipca 2018 oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują od osób, ktróre rozpoczęły działalność rolniczą wnioski o przyznanie premii w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Potencjalni beneficjenci mogą liczyć nawet na 100.000 zł płatne w dwóch ratach 80% po złożeniu wniosku i 20% po realizacji zadania z biznesplanu. W stosunku do poprzednich naborów, zmianie ugległy zasady kwalifikowania. Beneficjentem premii dla młodego rolnika, może zostać osoba, która rozpoczeła prowadzenie działalnści rolniczej przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed jego złożeniem. Chcąc poznać szczegółowe kryteria najlepiej udać się do najbliższego oddziału ARiMR.