Aktualności

2015-03-08 Program Mieszkanie dla Młodych

„Mieszkanie dla Młodych” (MdM) to rządowy program mający na celu wspieranie młodych osób przy zakupie pierwszego, nowego mieszkania lub domu rodzinnego, a zakup służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy.

Mieszkanie, które zamierza zakupić „młody” musi pochodzić z rynku pierwotnego, nie może to być mieszkanie używane. Kredyt, z którego skorzysta musi być zaciągnięty w polskich złotych, a sama nieruchomość musi być położona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Ubiegając się o dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu MdM konieczne jest spełnienie szeregu dodatkowych  warunków.

 Wniosek należy złożyć przed ukończeniem 35 roku życia, a nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był:

  • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Ograniczenie jest również co do powierzchni mieszkania. Nie może przekroczyć ona 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,  85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego - w przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci 

Kwoty finansowego wsparcia dla „młodych” są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (zob. art. 21 ust. 1 pkt 138 u.p.d.o.f.), gdyż jak mówi ustawa wolne od podatku dochodowego są kwoty finansowego wsparcia udzielanego na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304).

Zwolnione z podatku dochodowego są również kwoty zwrotu wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (zob. art. 21 ust. 1 pkt 139 u.p.d.o.f.), czyli zwrotu części wydatków na materiały budowlane.

W związku z brakiem osiągnięcia przez młodych przychodu opodatkowanego, w kontekście otrzymanego dofinansowania, nabywcy nie otrzymają PIT-8c i nie będą ujmować otrzymanego wsparcia w zeznaniu rocznym.