Aktualności

2015-03-10 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa dostępne są już wytyczne z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Niestety w porównaniu z zasadami wsparcia obowiązującymi w poprzednim okresie finansowania, zasady przyznawania pomocy ,w naszej ocenie, są bardziej zawiłe.

 

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw wiejskich, intensyfikacja współpracy między rolnikami, firmami przetwórczymi i strefą handlu oraz bezpośrednia sprzedaż artykułów spożywczych przez rolników, to główne założenie nowego PROW-u.

Na terenach województwa podlaskiego, zdominowanych przez producentów mleka, szczególnie interesujące może wydawać się wsparcie w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", gdzie np. na inwestycje związaną z  produkcją zwierzęcą, jak chociażby budowę obory, możliwe będzie otrzymanie wsparcia w wysokości do 500 tys. zł. Jeszcze atrakcyjniej przedstawia się realizacja takiej inwestycji przez osobę kwalifikującą się do otrzymania dodatkowej premii na start, jako "młody rolnik. Wówczas łącze wsparcie to kwota do 600 tys. zł.

Warto pamiętać, że przy okazji realizacja inwestycji pociągającej za sobą duże nakłady (budowa, rozbudowa, modernizacja)  przez producenta mleka, szczególnie korzystne ze względów podatkowych może okazać się przejście na VAT.

Budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to 13,5 mld euro.