2011-05-19

Wnioski o zwrot VAT w budownictwie

W ramach usługi proponujemy przygotowanie wniosku, na podstawie którego osoby fizyczne mogą odzyskać część podatku VAT zawartego w cenie niektórych zakupionych materiałów budowlanych. Usługa adresowana do osób fizycznych realizujących inwestycje budowlane, ewentualnie przeprowadzających modernizację czy remont. Im większa jest skala realizowanych operacji, tym więcej możecie Państwo odzyskać. Zachęcamy do ubiegania się o zwrot nawet mniejszych kwot podatku - zapewniamy, że sposób kalkulacji ceny za usługę jest dla Państwa bardzo korzystny.

Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszona za III kwartał 2012 r. wyniosła 3.915,00 zł.


Obowiązuje:
od 01-01-2013 do 31-03-2013 r.

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do odwiedzenia Biura lub kontaktu telefonicznego pod numerem: 86 272 63 99