Aktualności

2018-07-01 Zmiana w zakresie rozliczeń VAT weszła w życie

 

1 lipca br. weszła w życie istotna zmiana w zakresie rozliczeń podatku VAT. Chodzi o metodę podzielonej płatności tzw. "split payment". Warto na początek uspokoić, że zmiana ma charakter dobrowolny, choć Ministerstwo Finansów nie kryje się z zamiarem wprowadzenia go jako obowiązkowego od 2019 roku. O co zatem chodzi?

Wyłudzenia podatku VAT stanowią w daszym ciągu główną przyczynę uszczupleń dochodów Państwa. Oszuści często przy wykorzystaniu fikcyjnych transakcji pomiędzy zakładanymi na tę okoliczność firmami, starają się stworzyć pozory prowadzenia legalnej działaności, w ramach której występują o zwrot podatku VAT. Drugim rodzajem oszustw, są transakcje, w których firma legalnie działająca nabywa towar pochodzący zza granicy płacąc za niego fikcyjnemu importerowi. VAT za tak zakupione towary, powinien trafić na konto urzędu skarbowego, tak się jednak nie dzieje. Często urzędnicy skarbówki, domagają się wówczas od nabywcy, ponownej zapłaty VATu, motywując to np. niedochowaniem przez niego należytej staranności podczas transakcji. Uczciwemu podatnikowi pozostaje droga sądowa, niemniej fiskus nie czekając na roztrzygnięcie, egzekwuje należność wraz z karą od przerażonego nabywcy.

Instrumentem mającym chronić takich uczciwych podatników ma być mechanizm podzielonej płatności ("split payment"). W dużym uproszczeniu chodzi o to, że płaność za fakturę, decyzją kupującego rozbija się na dwie części. Kwotę netto, która trafia na konto dostawcy i wartość VAT, która przelewana jest na specjany rachunek, automatycznie utworzony przez Twój bank. W takiej sytuacji zniknięcie dostawcy, nie będzie skutkowało próbami pociągnięcia do odpowiedzialności za niezapłacony podatek, nabywcy.     

Działanie podzielonej płatności przedstaiwa ponizsza grafika aurstwa Ministerstwa Finansów